Το Roomingreece.com. αποτελεί έναν κατάλογο ξενοδοχείων, καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων, που αποσκοπεί τόσο στο να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους ταξιδιώτες στην Ελλάδα να αναζητήσουν τον κατάλληλο για αυτούς προορισμό διακοπών όσο και στο να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους καταλυμάτων (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, ενοικιαζόμενες βίλες και μεζονέτες) να προβάλλουν εύκολα και χωρίς κόστος τις επιχειρήσεις τους. Το Roomingreece.com λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στους ξενοδόχους και τους χρήστες προκειμένου ο καθε χρήστης να έχει την δυνατότητα να αναζητήσει καταλύματα σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω του διαδικτύου.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Χρηστών - Μελών:


Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών του Roomingreece.com αποτελεί η αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών το Roomingreece.com διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού ή και οριστικής διαγραφής μελών του.

Όροι Χρήσης:

1 - Οι διαχειριστές του Roomingreece.com καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε τα στοιχεία που περιέχονται στο δικτυακό τόπο για τις παρεχόμενες από τα ξενοδοχεία υπηρεσίες να είναι απολύτως ακριβή κατά το χρόνο της δημοσίευσής τους. Τα στοιχεία αυτά ωστόσο είναι βασισμένα είτε σε πληροφορίες παρεχόμενες κατά κύριο λόγο από τα ίδια τα ξενοδοχεία είτε σε πληροφορίες ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο και ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να μεταβληθούν. Για το λόγο αυτό το Roomingreece.com ουδόλως εγγυάται για την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία σε οποιονδήποτε επισκέπτη ή μέλος από την χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των μελών του Roomingreece.com αφορώσα την χρήση των υπηρεσιών του κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι, το Roomingreece.com το προσωπικό και οι συνεργάτες του ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι το ζημιωθέν μέλος φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

2 - To Roomingreece.com παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες κ.λ.π.) που διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. To Roomingreece.com σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3 - To Roomingreece.com διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών του σε κάθε μέλος που δεν τηρεί τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Σε περίπτωση που ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του Roomingreece.com σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών του Roomingreece.com χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των διαχειριστών του.

4 - Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών του Roomingreece θεωρείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή κάθε μέλους κατά την χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με το Roomingreece.com

5 - Η συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επισκεψιμότητα των καταλυμάτων (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα-δωμάτια, camping, ενοικιαζόμενες βίλες-μεζονέτες) γίνεται απο αυτοματοποιημένο σύστημα που ουδεμία επεξεργασία επιδέχεται ούτε από τους διαχειριστές του Roomingreece.com ούτε απο την εταιρεία που προσφέρει φιλοξενία στην ιστοσελίδα μας μέσω των διακομιστών της.

6 - Για εγγεγραμμένους χρήστες με αναρτημένη καταχώρηση: Όλες οι καταχωρήσεις υπόκεινται, κατά κανόνα, στα προγράμματα προβολής βάσει ετήσιας συνδρομής έτσι όπως αυτά ορίζονται στο Roomingreece.com. Σε περίπτωση μη καταβολής της σχετικής συνδρομής, οι υπεύθυνοι του Roomingreece.com επιφυλλάσονται του δικαιώματος απενεργοποίησης της συγκεκριμένης καταχώρησης.

  - Για εγγεγραμμένους χρήστες με αναρτημένη καταχώρηση: Σε περίπτωση που η καταχώρηση του καταλύματος λάβει χώρα σε επιλεκτικές περιόδους δωρεάν προβολής και η καταχώρηση σε βάθος χρόνου ξεπεράσει τις 3000 θεάσεις, τότε το Roomingreece.com επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει το ετήσιο ποσό συνδρομής των 60 ευρώ (ανά κατάλυμα) ή των 30 ευρώ (ανά κατάλυμα) βάσει των προγραμμάτων προβολής που τρέχουν στο Roomingreece.com. Σε περίπτωση μη καταβολής της σχετικής συνδρομής, οι υπεύθυνοι του Roomingreece.com επιφυλλάσονται του δικαιώματος απενεργοποίησης της συγκεκριμένης καταχώρησης.

  - Για εγγεγραμμένους χρήστες με αναρτημένη καταχώρηση: Οι υπεύθυνοι του Roomingreece.com δεν δεσμεύονται με κανέναν τρόπο απέναντι στον υπεύθυνο του τουριστικού καταλύματος σχετικά με το χρόνο παραμονής της εκάστοτε δωρεάν καταχώρησης στον τουριστικό οδηγό Roomingreece.com. Οι υπεύθυνοι του τουριστικού οδηγού επιφυλλάσονται του δικαιώματος απενεργοποίησης της εκάστοτε δωρεάν καταχώρησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία επιπρόσθετη ενημέρωση.

  - Για εγγεγραμμένους χρήστες με αναρτημένη καταχώρηση: Σε περίπτωση που η καταχώρησή σας στον τουριστικό οδηγό Roomingreece.com δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές καταχώρησης, έτσι όπως αυτές ορίζονται στην αυτοματοποιημένη φόρμα καταχώρησης από το Roomingreece.com, τότε οι υπεύθυνοι του τουριστικού οδηγού επιφυλλάσονται του δικαιώματος απενεργοποίησης της εκάστοτε καταχώρησης.

7 - Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών τoυ Roomingreece.com

8 - Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το Roomingreece.com σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και την πληρότητα τους καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

9 - Το Roomingreece.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

10 - Το Roomingreece.com δικαιούται να προσθέτει, τροποποιεί, μεταβάλλει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με μόνη την ανακοίνωση τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

11 - Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που την αποτελούν (κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα κ.λ.π), ως και η σύνθεση αυτών, ήτοι το περιεχόμενο της - με εξαίρεση τα ρητώς αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή φορέων - αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Roomingreece.com το οποίο και κατέχει τα αντίστοιχα και αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσής τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους σχετικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, ουδείς χρήστης έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί τόσο το περιεχόμενο όσο και τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση επίσης δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η δημόσια παρουσίαση της ιστοσελίδας, αποσπάσματος αυτής ή και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός και εάν υπάρξει ρητή συγκατάθεση των δικαιούχων.

12 - Όλα τα διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, εικόνες, λογότυπα που αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του, είναι αποκλειστικά σήματα του Roomingreece.com ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στον διαδικτυακό τόπο δεν πρέπει με κανένα τρόπο να θεωρηθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

13 - Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες του Roomingreece.com ενδέχεται να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα κ.λ.π.) ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν τυχόν υπηρεσίες για λογαριασμό σας ή/και να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που δηλώσατε με την συγκατάθεση σας στο Roomingreece.com τηρούνται σε αρχείο και επεξεργάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς λόγους. Για επισκέπτες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο του Roomingreece.com Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου ενδέχεται να είναι εταιρίες που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης. Tα στοιχεία αυτά στο σύνολό τους παραμένουν εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται ή μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε ενδιαφερόμενους τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Κατ’εξαίρεσιν στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο επισκέπτης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου - χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

14 A - Το Roomingreece.com φιλοξενεί κριτικές ξενοδοχείων από απλούς ανθρώπους, πραγματικούς πελάτες ξενοδοχείων που αφηγούνται την εμπειρία της διαμονής τους σε κάποιο συγκεκριμένο κατάλυμμα. Το Roomingreece.com δεν επεξεργάζεται τις Κριτικές χρηστών που υποβάλλονται και ουδεμία ευθύνη φέρει, στο μέγιστο επιτρεπτό από τη νομοθεσία βαθμό, για αυτές τις Κριτικές ή την παρεπόμενη δημοσίευση, χρήση ή διανομή τους. Επιπρόσθετα, το Roomingreece.com δεν επαληθεύει, προσυπογράφει ή εγκρίνει τις απόψεις ή τα σχόλια που εκφράζονται σε οποιαδήποτε Κριτική, οι οποίες αποτελούν προσωπικές απόψεις των ατόμων που τις υποβάλλουν. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη για τυχόν αποφάσεις που πραγματοποιείτε με βάση τις κριτικές ή τα σχόλια που παρουσιάζονται στην υπηρεσία. To Roomingreece.com επιφυλάσσεται του δικαιώματος άρνησης δημοσίευσης ή απομάκρυνσης (χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση), για οποιονδήποτε λόγο και κατά την κρίση της, οποιασδήποτε Κριτικής χρήστη. Μεταξύ άλλων, αυτό περιλαμβάνει και περιστάσεις όπου το Roomingreece.com δέχεται καταγγελία από τρίτο και/ή έχει λόγους να θεωρεί ότι αθετήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης και λειτουργίας του συγκεκριμένου ιστοτόπου. Σε περίπτωση που έχετε μία καταγγελία σχετικά με οποιαδήποτε κριτική, σχόλιο ή υλικό που δημοσιεύτηκε σε αυτόν τον ιστοτόπο , πρέπει να την εκφράσετε γραπτώς (δίνοντας όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιστάσεις) προς την ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Έχετε υπόψη ότι το Roomingreece.com επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση αυτής της καταγγελίας και, εάν είναι απαραίτητο, να ζητήσει να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας.

14 B - Δεν θα δημοσιεύονται: (α) κείμενα που περιέχουν βωμολοχίες, (β) κείμενα που περιέχουν πολιτικές και θρησκευτικές δηλώσεις, (γ) κείμενα που περιέχουν προσβλητικά σχόλια για ανθρώπους που δεν είναι εν ζωή, (δ) κείμενα που περιέχουν ρατσιστικά σχόλια και (ε) γενικά, κείμενα που το Roomingreece.com θεωρεί ότι δεν εξυπηρετούν τον σκοπό αυτής της υπηρεσίας που προσφέρει στους χρήστες του και η οποία είναι ο εμπλουτισμός των πληροφοριών σχετικά με τους προορισμούς και τα αντικείμενα που καλύπτει.

15 - Η επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο τoυ Roomingreece.com προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.Καταχώρηση & Διαχείριση Καταλύματος
Πελοπόννησος
Αργολίδα: (χάρτης) Αρκαδία: (χάρτης) Αχαΐα: (χάρτης) Ηλεία: (χάρτης) Κορινθία: (χάρτης) Λακωνία: (χάρτης) Μεσσηνία: (χάρτης)
Κρήτη
Ηράκλειο: (χάρτης) Λασίθι: (χάρτης) Ρέθυμνο: (χάρτης) Χανιά: (χάρτης)
Θεσσαλία
Καρδίτσα: (χάρτης) Λάρισα: (χάρτης) Μαγνησία: (χάρτης) Τρίκαλα: (χάρτης)
Ήπειρος
Άρτα: (χάρτης) Θεσπρωτία: (χάρτης) Ιωάννινα: (χάρτης) Πρέβεζα: (χάρτης)
Στερεά Ελλάδα
Αιτωλοακαρνανία: (χάρτης) Βοιωτία: (χάρτης) Ευρυτανία: (χάρτης) Φθιώτιδα: (χάρτης) Φωκίδα: (χάρτης)
NIKOS ROOMS
NIKOS ROOMS
90.00€
20.00€

KING HOTEL - Ξενοδοχείο
KING HOTEL - Ξενοδοχείο
150.00€
99.00€

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ - Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ - Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
50.00€
35.00€

La Maison De Pepie - Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
La Maison De Pepie - Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
150.00€
60.00€

RANIA STUDIOS - Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
RANIA STUDIOS - Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
200.00€
30.00€

CORAL - Ενοικιαζόμενα δωμάτια
CORAL - Ενοικιαζόμενα δωμάτια
75.00€
60.00€

STELLA STUDIOS - Επιπλωμένα Δωμάτια
STELLA STUDIOS - Επιπλωμένα Δωμάτια
90.00€
60.00€

ΑΛΕΞΑΚΗΣ - Ξενοδοχείο
ΑΛΕΞΑΚΗΣ - Ξενοδοχείο
140.00€
69.00€

IRENE'S HOUSE - Παραδοσιακή Κατοικία
IRENE'S HOUSE - Παραδοσιακή Κατοικία
350.00€
300.00€

ΝΕΦΕΛΗ STUDIOS
ΝΕΦΕΛΗ STUDIOS
75.00€
60.00€

ΧΙΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - Ενοικιαζόμενα δωμάτια
ΧΙΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - Ενοικιαζόμενα δωμάτια
105.00€
75.00€

PHILOXENIA HOTEL APARTMENTS - Ξενοδοχείο
PHILOXENIA HOTEL APARTMENTS - Ξενοδοχείο
160.00€
79.00€

Studios Φιλιώ - Σόνια
Studios Φιλιώ - Σόνια
150.00€
120.00€

KELARI STUDIOS - Κελάρι Studios
KELARI STUDIOS - Κελάρι Studios
120.00€
90.00€

STUDIOS MARILENA - Μαριλένα studios
STUDIOS MARILENA - Μαριλένα studios
50.00€
40.00€

7 ΣΥΝ 7 - Διαμερίσματα Ωρεοί (Εύβοια)
7 ΣΥΝ 7 - Διαμερίσματα Ωρεοί (Εύβοια)
250.00€
25.00€

HOLIDAY HOTEL - Ξενοδοχείο
HOLIDAY HOTEL - Ξενοδοχείο
114.00€
96.00€

SUN HOTEL - Ξενοδοχείο Ήλιος
SUN HOTEL - Ξενοδοχείο Ήλιος
140.00€
90.00€

ANTONIOS VILLAGE - Ξενοδοχείο
ANTONIOS VILLAGE - Ξενοδοχείο
210.00€
150.00€

BELLEVUE VILLA - STUDIOS & APARTMENTS
BELLEVUE VILLA - STUDIOS & APARTMENTS
87.00€
80.00€

Repo Studios
Repo Studios
70.00€
35.00€

ACROPLORO APARTMENTS - ΑΚΡΟΠΛΩΡΟ STUDIOS (Διαμερίσματα)
ACROPLORO APARTMENTS - ΑΚΡΟΠΛΩΡΟ STUDIOS (Διαμερίσματα)
150.00€
110.00€

Τέρψη Studios (Κυπαρισσία)
Τέρψη Studios (Κυπαρισσία)
50.00€
20.00€

VRENTAS ROOMS - Βρέντας Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (Studios)
VRENTAS ROOMS - Βρέντας Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (Studios)
120.00€
90.00€