Διεύθυνση:  Γαλαξίδι, Φωκίδα
Επικοινωνία:  Tel: +30 (22650) 41810